ISO 50001: Wat betekent deze norm en waarom is deze belangrijk?

Een belangrijk keurmerk in de industriële sector is het ISO 50001-keurmerk. Dit label is door de EU gemaakt om energiemanagementsystemen te kunnen beoordelen. Wat betekent dit keurmerk voor uw onderneming? De experts van Sensorfact leggen het uit.

Inhoudsopgave:

Wat houdt de ISO 50001 in?

De ISO 50001 is een keurmerk voor energiemanagementsystemen van bedrijven in de industriële sector. Het is dus een manier om de energiehuishouding in te richten binnen een bedrijf, waardoor de ecologische voetafdruk van een onderneming wordt verminderd.

Als een bedrijf gebruik maakt van de juiste energiemanagementsystemen, komt het in aanmerking voor de ISO 50001-norm. Deze standaard is voor bedrijven die zichzelf continu willen verbeteren en een steentje bij willen dragen aan de energietransitie.

Deze bedrijven werken volgens het principe van energy effiency, waarbij er voor dezelfde productieprocessen een minder energie wordt verbruikt door een slimme huishouding.

Terugdringen van de vraag naar energie

Energieproductie is wereldwijd goed voor 60% van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom staat het verkleinen van de vraag naar energie hoog op de agenda van de Europese Unie. De ISO 50001 kan bedrijven hierbij helpen en is daarom een middel om de ecologische voetafdruk van bedrijven te verkleinen.

Volgens de Europese Commissie kan er 63 miljoen ton CO2 en 135 miljard KwH aan stroom worden uitgespaard door gebruik te maken van slimme energiemanagementsystemen. De ISO-norm geeft allerlei bedrijven handvatten en richtlijnen om met een energiemanagementsysteem te besparen op de energierekening.

Zo wordt het voor bedrijven makkelijker gemaakt om minder uitstoot te veroorzaken. Volgens de ISO, de organisatie achter het keurmerk, is de norm voor de volgende doelen een geschikt hulpmiddel:

 • Het ontwikkelen van een efficiënter energiebeleid
 • Het stellen van doelen om dit beleid vorm te geven
 • Het gebruiken van data om energieverbruik te begrijpen en keuzes te maken
 • Het meten van resultaten
 • Het analyseren van het gekozen energiebeleid
 • Het continu verbeteren van het energiemanagement

Kort gezegd zorgt de ISO-norm er dus voor dat de wereldwijde vraag naar energie afneemt. Dit doel wordt bereikt door efficiënter om te gaan met energieverbruik, door slimme EMS’en.

Kenmerken van de ISO 50001

Het keurmerk heeft een aantal belangrijke kenmerken:

 • Het beleid moet aantonen dat er binnen de organisatie een drang is om het energiebeleid te verbeteren
 • Er zijn twee verschillende onderdelen: energieverbruik (de totale inkoop of productie van energie) en het energiegebruik (de manier waarop deze ingekochte energie wordt gebruikt, in verschillende categorieën). Er moet van beiden een energiebalans worden opgesteld.
 • Er moeten baselines worden opgesteld om het energiegebruik aan af te kunnen meten
 • Er moeten energie-KPI’s worden opgesteld om energieprestaties te kunnen meten en monitoren
 • Er moet naar voren komen hoe er energie kan worden bespaard bij eventuele nieuwe processen, uitrustingen of faciliteiten

Een energiemanagementsysteem moet dus aan deze eisen voldoen om een ISO 50001-keurmerk te kunnen krijgen.

Wat is een energiemanagementsysteem?

Een bedrijf kan het ISO 50001-keurmerk gebruiken als het gebruikt maakt van een slim energiemanagementsysteem (EMS). Een energiemanagementsysteem is een combinatie van hard- en software, die ervoor zorgt dat energieverbruik gemonitord kan worden.

Met meetapparatuur en algoritmes wordt al het energieverbruik van een onderneming in kaart gebracht. Een EMS is vooral interessant voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, een omzet van meer dan 50 miljoen per jaar of een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Deze bedrijven zijn namelijk EED-auditplichtig. Volgens de EED-audit dient elk bedrijf elke 4 jaar een overzicht in te dienen met de energiebalans en mogelijke energiebesparende maatregelen.

Een EMS kan inzicht bieden in deze energiebalans en in energiebesparende maatregelen. Ook voor bedrijven die niet auditplichtig zijn, maar een energierekening van meer dan 1000 euro per maand hebben, kan een energiemanagementsysteem helpen om energie te besparen.

De energiemanagementsystemen van Sensorfact helpen bedrijven om tot wel 10% op hun energierekening te besparen.

Onze slimme meters meten elke 60 seconden het energieverbruik van industriële machines. De algoritmes stellen daarna vast welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van energieverbruik.

Hoe krijg je een ISO 50001-certificaat?

De organisatie ISO, bedenker van het certificaat, reikt zelf geen certificaten uit. Om als bedrijf toch een certificaat te krijgen, dient u dus een EMS in gebruik te nemen dat aan deze standaarden voldoet.

Vervolgens kunt u door bedrijven die gespecialiseerd zijn in deze certificaten uw energiemanagementsysteem laten controleren. Er is een aantal eisen waar een energiemanagementsysteem aan moet voldoen voor het ISO 50001-gecertificeerd kan worden.

Allereerst moet het gericht zijn op de continue verbetering van de energieprestaties. Daarnaast moet het ook voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Tot slot moet het systeem werken volgens de plan-do-check-act-cyclus.

Plan-do-check-act-cyclus

De plan-do-check-act-cyclus (PDCA) is bewezen effectieve verbetermethode die in heel veel branches wordt ingezet:

 • Je maakt een plan om een situatie te verbeteren (P)
 • Dit plan test je in een proefsituatie (D)
 • Je kijkt hoe dit functioneert (C)
 • Je bepaalt of je dit over de hele onderneming implementeert (A)

De ISO 50001-systemen maken ook gebruik van de PDCA-cyclus.

ISO 50001 en de ISO 14001

De ISO 50001 is het nieuwste, meest efficiënte keurmerk van de ISO, maar zeker niet het eerste. De voorganger is de ISO 14001. Het verschil tussen de ISO 50001 en de ISO 14001 is dat er bij de eerstgenoemde zwaardere eisen worden gesteld aan de diepgaande meting van het energieverbruik.

Dit houdt in dat het energieverbruik van een onderneming nóg grondiger gemeten moet worden. Een ander verschil is dat bij de ISO 50001, er alleen aandacht is voor het verbruik van energie van het eigen bedrijf. Bij ISO 14001 is er ook aandacht voor het energieverbruik van andere onderdelen van de productieketen.

De nieuwste updates

Recentelijk is de ISO 50001:2011 geüpdate naar de ISO 50001:2018. Als de richtlijnen veranderen, dienen de EMS’en mee te veranderen om aanspraak te mogen blijven maken op het certificaat. De belangrijkste veranderingen zijn dat de ISO 50001 nu makkelijker te integreren is met de ISO 14001 en de ISO 9001.

Vrijstelling van de EED-audit met ISO 50001

Bedrijven die een EMS hebben dat voldoet aan de standaarden van ISO 14010 of ISO 50001, zijn vrijgesteld van de EED-audit. Het gebruiken van het juiste energiemanagementsysteem kan daarom veel kosten besparen. U bespaart er namelijk niet alleen mee op uw energierekening, maar ook op de kosten voor de EED-audit.

Wat betekent het ISO 50001-certificaat voor uw onderneming?

Het implementeren van een EMS met een ISO 50001-certificaat binnen uw onderneming is een uitstekende zet. Door een slim energiemanagementsysteem te gebruiken kunt u besparen op de kosten van de energierekening.

Ook stoot u minder CO2 uit en draagt u zodoende bij aan een schonere planeet. Door uw lagere kosten en daarmee hogere winsten behaalt u een concurrentievoordeel.

Daarnaast heeft een ISO 50001-gecertificeerd EMS als voordeel dat u uw milieuverantwoordelijkheid neemt. Daardoor heeft het ook nog een positief effect op de merkwaarde van uw bedrijf.

ISO 50001-systemen zijn bovendien declarabel volgens de EIA-regeling. Hierdoor profiteert u niet alleen van de gebruikelijke aftrek van een investering van uw energierekening. Ook kunt u nog eens 45,5% van de investering in een nieuw EMS aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Hierdoor wordt de terugverdientijd van een investering korter.

Bij Sensorfact bieden we slimme energiemanagementsystemen aan, die bedrijven helpen om tot wel 10% te besparen op hun energierekening. Onze technologieën voldoen aan de vereisten om een ISO 50001-certificaat te kunnen krijgen.

Hierdoor is een investering in onze technologie dus ook aftrekbaar via de EIA-regeling. Heeft u nog vragen of wilt u een demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Begin vandaag nog met besparen

Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

Vraag een gratis demo aan