De EED-audit: 8 vragen en antwoorden én een tip om kosten te besparen!

Als u CEO of plant manager bent bij een groot bedrijf, heeft u er vast wel eens mee te maken gehad: de EED-audit. De energie-experts van Sensorfact beantwoorden 8 vragen over deze verplichting én geven u een handige tip om kosten op de audit te besparen!

Inhoudsopgave:

Wat is een EED-audit?

Een EED-audit is een vierjaarlijkse controle op het energieverbruik van een bedrijf, die verplicht wordt door de Europese Unie.

Met de EED-audit worden alle energiestromen en besparingsmogelijkheden binnen een onderneming inzichtelijk gemaakt. Dit zijn onder meer het verbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief vervoer en warmte.

De EED-audit voelt voor u misschien als een vervelende verplichting, maar zie het ook vooral als een kans om inzicht te krijgen in mogelijke besparingsmaatregelen voor uw onderneming.

Dit merkt u uiteindelijk in de energierekening. Zo betaalt de audit zich ook voor u terug. De EED-audit levert u in bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente.

Is de EED-audit verplicht voor uw bedrijf?

De audit komt voort uit de Energie-Efficiency Richtlijn (EED). In artikel 8 van de EED staat voor wie de audit verplicht is. De Energie-audit is verplicht voor alle bedrijven:

 • Met een omzet van meer dan 50 miljoen euro én een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro
 • Met minimaal 250 fte’s (full time medewerkers)

Dit zijn de zogenoemde ‘grote ondernemingen’. In Nederland zijn dit zo’n 6000 bedrijven. De volgende grote ondernemingen zijn niet verplicht tot het doen van een EED-audit:

 • Ondernemingen met een kmo-status volgens de Europese uitgangspunten
 • Bedrijven die een Europees gecertificeerd energiesysteem toepassen, namelijk ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.
 • Ondernemingen met een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk, dat betrekking heeft op de hele onderneming.
 • Bedrijven die zijn gecertificeerd op minimaal niveau 3 op de CO2 prestatieladder

U kunt controleren of uw bedrijf EED-plichtig is via de Wetchecker Energiebesparing van de rijksoverheid voor ondernemend Nederland.

Als u de EED-audit niet voor de deadline inlevert, kunt u bestraft worden met een dwangsom. Hiermee koopt u de verplichting niet af: er zal dan nog steeds een audit moeten plaatsvinden.

Het is daarom belangrijk dat u op tijd een EED-audit doet. Hebt u de deadline gemist? Lever dan alsnog zo snel mogelijk een verslag in.

Wat is het doel van een EED-audit?

Een EED-audit heeft verschillende doeleinden:

 • Ten eerste wordt er met de audit informatie verzameld over het energieprofiel van een onderneming. Het energieverbruik wordt in kaart gebracht: een bedrijf geeft aan hoeveel water, gas en benzine of diesel en elektriciteit er wordt verbruikt.
 • Ten tweede wordt er met de EED in kaart gebracht welke besparingsmogelijkheden er zijn, hoe deze kunnen worden geïmplementeerd en welke verwachte effecten deze hebben.
 • Tot slot worden de resultaten van de energiebesparende maatregelen van de vorige audit gepresenteerd.

Met de EED-audit wil de Europese Unie inzicht en bewustzijn in besparingsmogelijkheden van bedrijven vergroten.

Zo stimuleert de Unie bedrijven om energie te besparen, om de druk op het klimaat te verminderen. Nederland heeft als doel om de complete industrie in 2050 klimaatneutraal te maken.

Uit welke stappen bestaat een EED-audit?

Een EED-audit bestaat uit verschillende stappen. Op de site van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland staat een sjabloon-document waar u uw EED-audit mee kunt invullen. Dit sjabloon is niet verplicht, maar wel erg handig. Zo weet u zeker dat u alle stappen goed heeft doorlopen.

 • Beschrijving proces en organisatie

Allereerst wordt er gevraagd om een aantal gegevens van uw onderneming. Dit zijn bijvoorbeeld de naam, het KvK-nummer en wat andere gegevens. Ook dient u de beschrijving van uw vestiging(en) te geven.

Het gaat hierbij om de bedrijfsactiviteiten, producten en diensten. Daarna dient u gebouwen, installaties, vervoer en processen te beschrijven.

 • Energiebalans

De volgende stap is het opmaken van de energiebalans. Hier meldt u het verbruik van Elektriciteit (in kWh), Aardgas (in m3), warmte (in Gigajoule), benzine, diesel (beide in liters) en overige energiedragers.

Ten minste 90% van het energieverbruik van uw onderneming dient te kunnen worden verklaard vanuit de energiebalans. Van het totale verbruik mag dus 10% een onbekende oorzaak hebben. Verbruikers kleiner dan 5% hoeven niet op de energiebalans te worden weergegeven.

Uiteindelijk dienen alle eenheden omgerekend te worden naar Gigajoule. Dit kan volgens de volgende formules:

Elektriciteit  1 kWh = 0,0036 GJ
Aardgas 1 Nm³= 0,03165 GJ
Benzine 1L = 0,032 GJ
Diesel 1L = 0,0359 GJ

Zo kunt u uiteindelijk een totale balans opmaken met alleen Gigajoules. Een voorbeeld van een energiebalans ziet er zo uit:

De energiebalans wordt afgesloten met een korte analyse en conclusie. Deze dienen als onderbouwing voor het volgende hoofdstuk, de energiebesparende maatregelen.

Bij Sensorfact bieden wij een EED-audit aan. Heeft uw onderneming behoefte aan een EED-audit? Neem dan contact met ons op!

 • Energiebesparingsmaatregelen

De volgende stap is het formuleren van energiebesparingsmaatregelen. U hoeft alleen kosteneffectieve maatregelen te benoemen, dus maatregelen die zichzelf na verloop van tijd terugverdienen.

De terugverdientijd (TVT) in de EED-audit heeft geen bovengrens. Dit kan dus meer dan de gebruikelijke vijf jaar zijn. Voor apparaten en installaties geldt de maximale technische levensduur als bovengrens van de terugverdientijd.

De overheid heeft een lijst met energiebesparende maatregelen, de erkende maatregelenlijst (EML). Hier staan maatregelen op die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

Deze lijst kan als hulpmiddel dienen bij het invullen van de EED-audit, maar is niet volledig. Voor de EED-audit dienen namelijk ook de maatregelen met een langere terugverdientijd te worden onderzocht.

Er geldt vanuit de EED geen verplichting op het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen die in de audit worden omschreven. Het gaat er om dat u aantoont onderzoek te hebben gedaan naar kostenefficiënte maatregelen.

Bij de audit hoort ook een rendementsberekening en een verwachting van de besparing op het verbruik per maatregel. Om de rendementsberekening te kunnen doen, geeft u uw gebruikelijke energietarieven op.

Zo geeft u een helder overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming.

Tabel met energiebesparende maatregelen:

 • Implementatieplan (optioneel)

In het implementatieplan beschrijft u hoe de kosteneffectieve maatregelen die u heeft gedefinieerd kunt implementeren in uw onderneming. Het implementatieplan is niet verplicht, maar wel erg handig voor uzelf.

Zo kunt u direct een plan van aanpak maken om de energiebesparende maatregelen die u heeft geconstateerd door te voeren in uw onderneming.

Hoe meet u het energieverbruik voor een EED-audit?

Het energieverbruik meten voor een EED-audit kan eenvoudig met het energiemanagementsysteem (EMS) van Sensorfact. Met onze apparatuur meet u het verbruik van elektriciteit en aardgas, per apparaat.

Onze hardware meet elke 30 seconden uw verbruik en onze algoritmes traceren onregelmatigheden.

Met het gebruik van onze slimme meetapparatuur besparen onze klanten tot wel 15% op hun maandelijkse energierekening en meten zij hun energieverbruik. Deze data kan weer worden gebruikt voor de EED-audit.

Bij Sensorfact bieden wij een EED-audit aan. Heeft uw onderneming behoefte aan een EED-audit? Neem dan contact met ons op!

Welke onderdelen van uw bedrijfsvoering tellen mee voor een EED-audit?

Voor de EED-audit tellen de volgende vier onderdelen mee:

 • Vervoer
 • Gebouwen
 • Processen
 • Installaties

Van al deze afzonderlijke categorieën geeft u de besparingsmaatregelen op. U verdeelt de verschillende maatregelen van stap 3 van de audit dus onder in deze vier categorieën.

Een voorbeeld van een maatregel die hoort bij gebouwen is het isoleren van uw bedrijfspand, waardoor er minder gas wordt verbruikt voor de verwarming van het pand.

Het is belangrijk dat u voor de EED alle vestigingen van uw bedrijf meeneemt en apart behandeld.

Wie mag een EED-audit uitvoeren?

Het is mogelijk om een EED-audit zelf uit te voeren, maar dit kan een tijdrovend karwei zijn. U moet dan namelijk alle energiestromen binnen uw onderneming in kaart brengen. Het is daarom aan te bevelen om een externe expert in te huren die de audit voor u uitvoert. Dit neemt u veel werk uit handen.

Veel experts kunnen ook verschillende verplichtingen uit wet- en regelgeving combineren. Zo kan een expert die een EED-audit bij u uitvoert u ook direct laten zien welke maatregelen u moet treffen om aan het activiteitenbesluit te voldoen, of bijvoorbeeld van energielabel D naar energielabel C te gaan. Zo slaat u meerdere vliegen in één klap.

Sensorfact heeft samen met Engie de bevoegdheid om EED-audits uit te voeren. Zo nemen wij u de zorgen en het werk uit handen.

Met onze slimme energiemanagementsystemen maken wij de energiestromen inzichtelijk en bekijken we samen met u de besparingsmogelijkheden. Heeft u interesse in een EED audit? Neem dan contact met ons op!

Wat kost een EED-audit?

Een EED-audit kost minimaal rond de €2000 als u deze uitbesteed aan een professional. U kunt voorkomen dat de kosten nog verder oplopen door veel van de data zelf meetbaar te maken via een EMS (energiemanagementsysteem) van Sensorfact.

Zo bespaart u de energieconsultant tijd. Heeft uw bedrijf nog geen EMS in gebruik? Neem dan contact met ons op. Door de apparatuur van Sensorfact bespaart u op uw maandelijkse energierekening én op de kosten voor een EED-audit.

Goed om te weten is dat de kosten voor de Energie-audit onder de Energieinvesteringsaftrek (EIA) vallen. U kunt hier dus subsidie voor aanvragen. De kosten voor de audit zijn voor 45% aftrekbaar van de fiscale winst van een onderneming. Dit geldt voor bedrijven, stichtingen, VVE’s en woningcorporaties.

Het indienen van een EED-audit bij de RVO

Vanaf 2019 kan het indienen van een EED-audit alleen nog maar online. Dit doet u in het eloket van de RVO. U logt in met eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2.

Bij het indienen van uw aanvraag stuurt u het eerder benoemde sjabloon mee. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om het verslag in te dienen.

Als u niet van het standaard sjabloon gebruik maakt, moet het eigen auditverslag in ieder geval de data bevatten die hierboven is beschreven. Voor u het verslag indient vermeldt u eerst onder welke omgevingsdienst uw bedrijf valt.

Omgevingsdiensten zijn de 29 regionale toezichthoudende autoriteiten. De omgevingsdienst van uw regio controleert uiteindelijk uw verslag. Ook levert u de gegevens van uw vestiging aan. Daar is ook een sjabloon voor.

Let op: valt u onder de groep met uitzonderingen voor de EED-audit? Dan dient u zich in het eLoket aan te melden. Na een controle ontvangt u dan een bevestiging dat u inderdaad geen audit hoeft in te leveren.

Na het indienen

Na het indienen ontvangt u een ontvangstbevestiging. U hoort binnen een aantal weken of uw auditverslag is goedgekeurd. Als er nog onduidelijkheden zijn, kan het zijn dat de RVO nog extra vragen aan u stelt.

Bij Sensorfact bieden wij een EED-audit aan. Heeft uw onderneming behoefte aan een EED-audit? Neem dan contact met ons op!

Begin vandaag nog met besparen

Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

Vraag een gratis demo aan