Terugverdientijd bij investeringen: hoe en waarom bereken je deze?

Eén van de belangrijkste factoren om naar te kijken, voor u een nieuwe investering doet, is natuurlijk de terugverdientijd. Immers, zonder te weten hoe lang het duurt voor de investering is terugverdiend, is het moeilijk om het risico in te schatten. Hoe werkt deze formule en waarom is deze belangrijk? De experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is de terugverdientijd?

De terugverdientijd (TVT) is, simpel gezegd, de tijd die het duurt voor een investering is terugverdiend en zichzelf daarmee heeft uitbetaald. Een investering kost een bepaald bedrag, maar levert als het goed is ook geld op. Op het moment dat de opbrengsten even hoog zijn als de gemaakte kosten, is de investering terugverdiend.

Dit wordt ook wel het break-evenpunt genoemd. Hoe korter deze periode, hoe aantrekkelijker en risicolozer de investering. Als de terugverdientijd langer wordt, wordt de kans dat er in de tussentijd iets gebeurt immers groter.

De payback period is van belang in veel verschillende sectoren, maar vooral heel populair in de energiesector. Van bijna alle energiebesparende maatregelen wordt van tevoren uitgerekend hoeveel kosten deze besparen.

Neem bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie: de besparing op de maandelijkse energierekening zorgt ervoor dat de aanschafkosten op termijn worden terugverdiend.

Wat is de formule van de terugverdientijd?

De formule is als volgt:

Hierbij is T de tijdseenheid. Dit kan bijvoorbeeld maanden, jaren of weken zijn. Let er goed op dat sommige investeringen ook voortbrengingskosten met zich meebrengen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor onderhoud of personeel.

Deze dienen mee te worden genomen in de berekening. Ook subsidies en belastingen dienen mee te worden genomen in de berekening.

Door de voortbrengingskosten is de netto opbrengst per tijdseenheid minder en duurt het langer voor de investering is terugverdiend. Reken als u T in maanden wilt weten, ook de opbrengsten en voortbrengingskosten per maand. De maandelijkse opbrengsten minus de maandelijkse kosten worden ook wel de cashflow genoemd.

Een investering kan zich op meer manieren uitbetalen. Het kan gaan om een besparing op de kosten, zoals in het geval van de apparatuur van Sensorfact. Met onze slimme meters bespaart u maandelijks tot wel 10% op de energierekening. Omdat u bij ons volgens een abonnementsmodel betaalt, zijn er geen aanschafkosten.

Een andere categorie opbrengsten is niet een afname in kosten, maar een toename in omzet. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een fabriek heeft die producten produceert. In dat geval kan een investering in een nieuwe machine er voor zorgen dat de afzet, en daarmee de omzet wordt vergroot.

Voorbeeld:
Kledingfabriek A isoleert het fabrieksgebouw. Dit kost €200.000. Isolatiemateriaal vergt geen onderhoud, dus er zijn geen maandelijkse voortbrengingskosten. Door de isolatie bespaart de fabriek maandelijks €2000 op de energierekening.

De formule voor de terugverdientijd ziet er dan als volgt uit. Na 100 maanden, of 8 jaar en één kwartaal heeft kledingfabriek A de isolatie van het fabrieksgebouw terugverdiend:

Waarom is de formule belangrijk?

Elke financiële analist heeft wel te maken gehad met de terugverdientijd. De TVT is belangrijk, omdat hiermee de risico’s van de investering kunnen worden afgewogen en een keuze gemaakt kan worden voor een investering.

Een bedrijf kan namelijk niet in alles investeren, maar moet keuzes maken. Als de ene investering sneller wordt terugverdiend dan een andere, kan deze daardoor aantrekkelijker.

Terugverdientijd is met name belangrijk als een bedrijf weinig liquide middelen heeft om te investeren. In die situatie moeten er namelijk belangrijke afwegingen worden gemaakt en is het heel gunstig als een investering snel wordt terugverdiend.

Er is dan namelijk geen mogelijkheid om investeringen te doen die zich pas na een hele lange tijd terugbetalen.

Wat zijn de nadelen van het gebruik van de terugverdientijd?

Het hanteren van de terugverdientijd als maatstaf om de kwaliteit van een investering te beoordelen heeft een aantal nadelen. Het eerste nadeel is dat de terugverdientijd geen rekening houdt met de tijd ná de TVT.

Als een investering namelijk na een aantal jaar zeer veel oplevert voor uw onderneming, ziet u dat niet terug in de terugverdientijd. Het gaat puur om de tijd tot het break-evenpunt.

Waar de terugverdientijd nog meer geen rekening mee houdt, is de inflatie. Geld wordt namelijk naar verloop van tijd minder waard. Hierdoor zijn de aanschafkosten van een investering nu relatief een stuk meer waard dan over tien jaar. Het minder waard worden van geld is echter geen factor in het model van de terugverdientijd.

Investeringen met een inconsistente cashflow zijn ook niet geschikt voor de terugverdientijd. Het isoleren van een fabrieksgebouw bijvoorbeeld, levert in de zomermaanden veel minder op dan in de winter.

U kunt natuurlijk de cijfers op jaarbasis gebruiken om de terugverdientijd te berekenen, maar ook deze kunnen behoorlijk wisselen. De terugverdientijd-methode is het meest geschikt voor investeringen met een constante cashflow.

Terugverdientijd en de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

De terugverdientijd is zoals gezegd met name in de energie-sector zeer populair. Zonnepanelen bijvoorbeeld voor particulieren laten heel makkelijk de TVT berekenen, maar ook voor bedrijven in deze industrie is de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel heel interessant.

De Rijksoverheid voor ondernemend Nederland heeft een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) waar voor verschillende sectoren veel maatregelen staan. De maatregelen hebben twee overeenkomsten: ze sparen energie uit én hebben allemaal een terugverdientijd van hooguit vijf jaar. Vijf jaar wordt als een uitstekende terugverdientijd gezien voor een investering.

Ook in de energielijst, waar maatregelen op staan die in aanmerking komen voor de EIA-subsidie, speelt de terugverdientijd een grote rol. Voor veel maatregelen wordt als eis gesteld dat ze een terugverdientijd hebben tussen de 5 en de 25 jaar.

Netto Contante Waarde als alternatief

Vanwege de eerder genoemde beperkingen kiezen financiële analisten en investeerders vaak voor alternatieven voor de terugverdientijd. Het belangrijkste alternatief is de Netto Contante Waarde (NCW). Hierbij wordt rekening gehouden met alle toekomstige geldstromen.

Ook rente wordt hierin meegenomen. De formule van de Netto Contante Waarde is een stuk ingewikkelder, maar neemt dus veel van de nadelen weg.

Energiebesparende maatregel met een terugverdientijd van 0 dagen

De technologie van Sensorfact heeft een terugverdientijd van 0 dagen, omdat wij een abonnementsmodel hanteren. Zo betaalt u dus per periode waar u over bespaart. Omdat de besparing hoger is dan de kosten voor de apparatuur, scheelt dat dus direct in de kosten voor uw onderneming.

Industrieën moeten hun energie-efficiëntie vanwege milieuwetgeving en wereldwijde concurrentie verbeteren. We helpen industrieën hun voetafdruk en energierekening te verkleinen door energieverspilling op een slimme en eenvoudige manier te elimineren, zodat plant managers zich kunnen concentreren op hun productie.

Heeft u interesse in onze slimme energiebespaarders, waarmee u tot wel 10% kunt besparen op de energierekening? Neem dan contact met ons op!

Begin vandaag nog met besparen

Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

Vraag een gratis demo aan