De EIA in 2022: hoe werkt deze subsidie en wat zijn de voordelen ervan?

Elke ondernemer die zich bezighoudt met duurzaamheid heeft er wel eens van gehoord: de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze vorm van subsidie is fiscaal aantrekkelijk voor veel ondernemers, maar hoe werkt deze precies? De experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is de EIA?

De Energie-investeringsaftrek is een vorm van subsidie die specifiek van toepassing is op investeringen op het gebied van duurzaamheid en het reduceren van energieverbruik. Dit zijn bijvoorbeeld CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA levert ondernemers gemiddeld een fiscaal voordeel van 11% op.

Naast dat ondernemers met de regeling namelijk subsidie krijgen, zorgen de maatregelen die onder de EIA vallen ook voor een besparing op de energierekening. Bovendien zijn energie-investeringen ook op de gebruikelijke manier aftrekbaar. De Energie-investeringsaftrek komt dus bovenop de gebruikelijke aftrek van een investering.

Met de EIA probeert de Rijksoverheid ondernemers te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Het reduceren van energieverbruik staat al jaren hoog op de agenda en is ook binnen de EU een belangrijk thema.

Hoeveel bedraagt de Energie-investeringsaftrek?

Investeringen die vallen onder de regeling zijn voor 45,5% aftrekbaar van de fiscale winst van een onderneming. Jaarlijks wordt er door de Rijksoverheid een vast budget vastgesteld. Uit deze pot worden de subsidies uitgekeerd in de vorm van een fiscaal voordeel. Voor de EIA 2022 is het budget van de overheid 149 miljoen euro.

Dit betekent dat het budget op een gegeven moment ook op kan gaan. De Energieinvesteringsaftrek werkt volgens het first come, first serve-beginsel, waarbij er op volgorde van de aanvraag wordt gekeken of een investering inderdaad onder de EIA valt. Als het budget op is, is het voor ondernemers dus wachten tot volgend jaar. Vraag daarom op tijd de EIA aan!

Het voordeel van de EIA: een rekenvoorbeeld

Om uit te drukken hoeveel de EIA aan fiscaal voordeel kan opleveren is hier een rekenvoorbeeld:

Bedrijf A boekt in 2022 een fiscale winst van €1.000.000. De vennootschapsbelasting in 2022 is 15% voor de winst tot €395.000 en 25,8% voor de winst boven de €395.000. Bedrijf A zou dus normaal gesproken €395.000×0,15+€605.000×0,258 aan vennootschapsbelasting betalen. Dit komt neer op €215.340.

Bedrijf A investeert voor €600.000 in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan en dus onder de EIA vallen. Deze investering is voor 45,5% aftrekbaar van de fiscale winst. De fiscale winst wordt dus €1.000.000-€600.000×0,455. Dit is €727.000.

Na deze aftrek betaalt bedrijf A in plaats van €215.340 vennootschapsbelasting, nog maar €395.000×0,15+€332.000×0,258=€144.906 vennootschapsbelasting. Het fiscale voordeel van de EIA is dus €215.340-€144.906=€70.434. Van de investering van €600.000 wordt dus 11,72% direct terugverdiend aan fiscaal voordeel. Hieruit blijkt ook dat het gemiddelde fiscale voordeel van 11% realistisch is. Hoe meer fiscale winst een bedrijf maakt, hoe voordeliger het is om gebruik te maken van de EIA.

Wie mogen er gebruik maken van de EIA?

Om de Energie-investeringsaftrek te mogen aanvragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • De investering die u doet staat op de Energielijst
 • De investering voldoet aan de eisen, zoals vermeld op de Energielijst
 • U toont aan dat u over de benodigde vergunningen en certificaten beschikt
 • U heeft het bedrijfsmiddel waar u in investeert nog niet eerder gebruikt
 • Het bedrag waar u subsidie voor aanvraagt, is tussen de €2.500 en de €126 miljoen
 • U vraagt de EIA binnen drie maanden na de gemaakte kosten aan

EIA subsidie en de verschillende thema’s

De EIA subsidie is op vier verschillende thema’s aan te vragen. Deze worden kort toegelicht. Voor alle investeringen die u in 2021 al hebt gedaan geldt dat u op de Energielijst van 2021 moet kijken om te zien of u in aanmerking komt voor de EIA.

EIA en gebouwde omgeving

Als u een energie-investering doet in de gebouwde omgeving maakt u aanspraak op de Energie-investeringsaftrek bij dit thema. Dit is bijvoorbeeld als u het energielabel van een gebouw verlaagt. In de gebouwde omgeving zijn verschillende maatregelen mogelijk. Een deel ervan valt onder de MIA/VAMIL aftrek, een deel onder de EIA.

Het installeren van duurzame installaties, zoals zonnepanelen, valt onder de specifieke maatregelen van de Energielijst. Als u in de gebouwde omgeving dus deze maatregel treft, valt deze onder de EIA-regeling. Andere maatregelen betreffen warmte- en koudebenutting of verlichting of verwarming van een gebouw.

Er zijn ook een aantal generieke maatregelen bij de gebouwde omgeving. Dit zijn maatregelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst, maar waar wel EIA subsidie op van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het verbeteren van het energielabel van een gebouw.

Transport en EIA

De EIA subsidie in het thema transport ziet specifiek op energiebesparingen in de logistieke en mobiliteitssector. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als u investeert in duurzamere voertuigen of werktuigen om te laden en lossen. Als u bijvoorbeeld een taxibedrijf heeft en overstapt op elektrische auto’s, komt u in aanmerking voor de EIA.

Ook voor transport zijn een aantal generieke codes, waarbij geen concrete maatregel is omschreven. Een aanvullende vereiste bij generieke maatregelen is dat je de investering na 5 tot 15 jaar moet hebben terugverdiend. Bij de generieke codes wordt onderscheid gemaakt tussen het verbeteren van bestaande vervoersmiddelen en het aanschaffen van nieuwe vervoersmiddelen.

Agro en EIA

Bent u actief in de agrarische sector? En verbetert u een bedrijfsgebouw, proces of de efficiëntie van uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de EIA met het thema Agro.

Maatregelen waaraan u kunt denken in de agrarische sector zijn bijvoorbeeld het vervangen van de verlichting in kassen door een duurzamere variant of het investeren in duurzamere werktuigen, zoals tractoren. Op de Energielijst staan veel specifieke maatregelen voor de agrarische sector.

Net als in de andere sectoren kunt u ook onder een generieke code maatregelen nemen in de agrarische sector. Hiervoor geldt wederom dat u deze maatregelen binnen 5 tot 15 jaar moet hebben terugverdiend. Zowel de aanschafkosten als de voortbrengingskosten komen voor de subsidie in aanmerking.

Industrie en EIA

Werkt u in de maakindustrie en wilt u uw bedrijfsvoering verduurzamen? Dan komt u ook in aanmerking voor de EIA. U kunt van de subsidie gebruikmaken als u bijvoorbeeld uw gebouwen of processen verbetert, of als u uw bedrijf efficiënter inricht.

Maatregelen in de industrie zijn bijvoorbeeld het benutten van afvalwarmte, het installeren van appendages bij perslucht of het installeren van een warmtepomp. Op de Energielijst staan allerlei maatregelen voor de industrie.

Ook bij industrie zijn er weer een aantal generiek codes. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden: u moet de investering binnen 5 tot 15 jaar terugverdienen. De aanschaf- en voortbrengingskosten vallen allebei onder de EIA.

Verduurzaam uw industriële processen met de technologie van Sensorfact

Wilt u uw industriële processen verduurzamen en uw energieverbruik met 15% verminderen? Dan bent u bij Sensorfact aan het juiste adres. Met onze energiemanagementsystemen maken wij de energiestromen van onze klanten inzichtelijk en adviseren we besparingen. Zo besparen onze klanten tot wel €100.000 per jaar.

Onze hardware is zonder downtime te installeren: u klemt de meetapparatuur om de kabels van uw machines, die gewoon kunnen blijven draaien. De apparatuur maakt het energieverbruik inzichtelijk door dit elke 30 seconden te meten. U kunt de gegevens eenvoudig raadplegen op ons online dashboard.

De software adviseert vervolgens besparingsmogelijkheden. Met behulp van adviezen van onze energie-experts kunt u deze implementeren. Zo kunt u al na zes maanden beginnen met besparen. Interesse in ons product? Lees dan verder op onze pagina over energiemanagement.

Welke investeringen vallen er onder de EIA?

Zoals in de voorwaarden omschreven dient de investering voor de Energie-investeringsaftrek:

 1. Op de Energielijst te staan
 2. Aan de voorwaarden van de Energielijst te voldoen.

Het gaat om bedrijfsmiddelen die aan energieprestatie-eisen voldoen en doelmatig gebruik van energie bevorderen.

De Energielijst 2022

De Energielijst is een document met honderden energiebesparende maatregelen, die zijn opgedeeld in zeven overkoepelende thema’s:

 1. Bedrijfsgebouwen
 2. Processen
 3. Transportmiddelen
 4. Duurzame energie
 5. Energiebalancering
 6. Energietransitie
 7. Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan.

De lijst wordt elk jaar opnieuw geüpdatet, zodat nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen worden toegevoegd. Ook voor 2022 is de lijst geüpdatet.

Wijzigingen ten opzichte van 2021
De Energielijst 2022 is ten opzichte van 2021 specifiek voor een aantal bedrijfsmiddelen gewijzigd. Er zijn geen algemene punten veranderd. Alle wijzigingen voor dit jaar zijn hier te vinden.

Codes

De Energielijst bestaat uit specifieke codes en generieke codes. Onder de specifieke codes staan concrete maatregelen en een aantal eisen waaraan deze moeten voldoen.

Omdat de overheid alleen wil investeren in maatregelen van hoge kwaliteit, is er een aantal punten waaraan elke specifieke maatregel moet voldoen. Vaak zijn dit vooral kwaliteitseisen die volgens vaste richtlijnen zijn vastgesteld.

Voor de HR-luchtverwarmer bijvoorbeeld, bestemd voor het verwarmen van ruimten in bedrijfsgebouwen, geldt bijvoorbeeld dat deze moet zijn beoordeeld conform NEN-EN 17082:2019. Ook is er een minimaal rendement vastgesteld.

Deze kwaliteitseisen zijn er om ondernemers te stimuleren alleen te investeren in kwalitatief hoogwaardige maatregelen. Weet u niet of het bedrijfsmiddel aan de benodigde eisen voldoet? Vraag dat dan aan de leverancier of de installateur. De HR-luchtverwarmer heeft de specifieke code 210102 [W].

Heeft u een investering gedaan die niet onder een specifieke code valt, maar die in uw ogen wel goed is voor uw energiehuishouding? Dan zou u voor deze investering onder een generieke code subsidie kunnen aanvragen.

Onder deze code staan eisen met betrekking tot de terugverdientijd van een investering. Ook zijn er eisen met betrekking tot de manier waarop de energiebesparing moet worden behaald. Met de digitale zoektool van de Rijksoverheid kunt u eenvoudig zoeken in de Energielijst.

Welke kosten van de investering vallen onder de EIA?

Er zijn vier soorten kosten die u kunt invoeren onder de Energie-investeringsaftrek. Dit zijn de aanschafkosten, de voortbrengingskosten. de kosten voor een energie-advies en de kosten voor aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen.

 • Aanschafkosten

De aanschafkosten zijn de kosten die u maakt voor het aankopen van het bedrijfsmiddel. Deze dienen binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst te worden ingediend voor de EIA. Houd daarbij dus niet de factuur- of betaaldatum aan, maar de datum voor het sluiten van de overeenkomst. Als u te laat bent, loopt u het fiscale voordeel mis.

 • Voortbrengingskosten

Voortbrengingskosten zijn kosten die u na de aankoop periodiek maakt om het bedrijfsmiddel te blijven gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor personeel, onderhoud en materialen uit uw eigen magazijn. Ook omzetbelasting (btw) valt onder de voortbrengingskosten, als u deze niet mag terugvragen. De voortbrengingskosten meldt u binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin u ze maakt aan. Dus als u in januari voortbrengingskosten maakt, brengt u deze voor 1 juli in rekening.

Let erop dat als u het bedrijfsmiddel tijdens een kwartaal in gebruik neemt, dat u dan ook de voortbrengingskosten binnen drie maanden moet aanmelden voor de EIA. Dat geldt dus voor het eerste kwartaal dat u het bedrijfsmiddel gebruikt. Daarna geldt de termijn uit de alinea hierboven.

 • Energieadvies

Ook kosten voor een energieadvies als een EED-audit zijn aftrekbaar door middel van de EIA-regeling.

 • Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

Als u bestaande bedrijfsmiddelen dusdanig aanpast dat ze daarna wel onder de Energierichtlijn vallen, komen deze kosten ook in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek.

Hoe vraagt u de Energie-investeringsaftrek aan?

De EIA aanvragen kan alleen digitaal. U vraagt de Energie-investeringsaftrek aan met de eHerkenning op MijnRVO.nl. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om de EIA aan te vragen. Door in te loggen met uw eHerkenning komt u in het eLoket van de Rijksoverheid terecht. Hier kunt u uw EIA aanvragen.

U kunt ook een gemachtigde vragen om de aanvraag voor u te doen. Na het doen van de aanvraag kunt u de EIA toepassen in uw belastingaangifte. U krijgt dan een verklaring die aangeeft welk bedrag in aanmerking komt voor de EIA.

Na de aanvraag

Binnen een paar uur ontvangt u een bevestiging van de aanvraag. Het kan zijn dat er meer vragen gesteld worden als er onduidelijkheden zijn na uw aanvraag, of dat er een controlebezoek wordt uitgevoerd. Meestal ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Als de beslissing positief is, krijgt u een EIA-verklaring. Deze kunt u indienen bij uw belastingaangifte. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u een bezwaar indienen.

Met welke regelingen is de EIA wel of niet te combineren?

De EIA is met veel verschillende regelingen te combineren. Ook zijn er een paar bijzondere gevallen.

 • EIA en subsidies

Als u voor hetzelfde bedrijfsmiddel dat u opgeeft voor de EIA al een andere subsidie ontvangt, breng deze dan in mindering op het totaalbedrag van uw aanvraag.

 • EIA en de ‘gewone’ investeringsaftrek

Als u tussen de €2400 en de €323.544 investeert, hebt u misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringenaftrek.

 • EIA en MIA

U kunt de EIA en de MIA niet met elkaar laten concurreren, maar de investering wel opsplitsen in een MIA-deel en een EIA-deel. Het fiscale voordeel van de EIA is groter dan dat van de MIA, dus schaar zoveel mogelijk van de investering onder de Energie-investeringsaftrek.

 • EIA en ISDE

Sommige van de bedrijfsmiddelen op de Energielijst staan ook in de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hetzelfde bedrijfsmiddel kan niet voor beide in aanmerking komen.

 • EIA en Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoosregeling)

Als u voor een installatie die duurzaam energie opwekt een EIA aanvraagt, kunt u niet profiteren van de postcoderoosregeling. De postcoderoosregeling zorgt ervoor dat u een laag tarief Energiebelasting kunt rekenen.

Begin vandaag nog met besparen

Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

Vraag een gratis demo aan