Wetgeving met betrekking tot energie-efficiëntie: Impact en kansen voor de industrie

Wetgevingen zoals de EU-richtlijn inzake Energie-Efficiëntie (EED) zet de industrie ertoe haar energie-efficiëntie te verbeteren. Het verhogen van de energie-efficiëntie zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de energiekosten voor bedrijven verlagen.

Een gebrek aan middelen, tijd en complexiteit zijn echter vaak redenen voor industrieën, met name kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB’s), om niet te investeren in energie-efficiëntie maatregelen.

Tegen 2030 moet de EU een energie-efficiëntie target van 32,5% bereiken. Energie-efficiëntie op de eerste plaats zetten is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie (EU), aangezien energiebesparing de gemakkelijkste manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Table of contents

  Energie-efficiëntie in de industrie: Europees en nationaal beleid

  Artikel 8 van de Richtlijn Energie-efficiëntie 2012 (2012/27/EU) heeft betrekking op energieaudits en energiebeheersystemen in de Europese lidstaten. Een van de maatregelen die in heel Europa zijn genomen, is dat grote bedrijven minstens om de vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren.

  MKB-bedrijven zijn niet verplicht om een audit uit te voeren, maar ze worden wel aangemoedigd om hun energie-efficiëntie te verbeteren door energieaudits en energiebesparende maatregelen te nemen.  Er zijn veel nationale subsidieregelingen beschikbaar gesteld voor investeringen in energie-efficiëntie maatregelen.

  Hoe intelligente energiemanagementsystemen u kunnen helpen om energie te besparen

  Om energiebesparing te realiseren is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het energiegebruik van uw bedrijf. Een eerste stap is het installeren van sensoren om gegevens te verkrijgen over het energieverbruik op machine niveau.

  Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de machines te benchmarken, de energiestromen te monitoren en een energiebalans op te stellen.

  EMS Energy Efficiency Directivective - EN

  Sensorfact kan u helpen om inzicht te krijgen in uw energieverbruik op machine niveau. Met deze inzichten kunnen onze energieconsultants u helpen relevante besparingen te identificeren.

  Omdat de regelgeving van land tot land verschilt, kunnen onze energieconsultants u ook helpen met het adviseren over beschikbare subsidieregelingen.

  Begin vandaag nog met besparen

  Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

  Vraag een gratis demo aan