Wat is een energiemanagementsysteem (EMS)?

Het voeren van een efficiënte energiehuishouding kan niet zonder energiemanagementsysteem (EMS). Hoe werkt zo’n systeem en wat zijn de voordelen ervan? De energie-experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is energiemanagement?

Om te weten wat een energiemanagementsysteem is het allereerst belangrijk om te weten wat energiemanagement inhoudt. Energiemanagement is het beheren, beïnvloeden en monitoren van het energieverbruik van een gebouw of bedrijf.

Door middel van energiemanagement kan het energieverbruik worden gereduceerd. Dit gebeurt door energiestromen in kaart te brengen en vervolgens energiebesparende maatregelen te nemen.

Energie-uitgaven zijn een grote kostenpost voor bedrijven. Na arbeidskosten en materiaalkosten geven bedrijven het meeste geld uit aan energie. Met de huidige energieprijzen is dat aandeel alleen maar groter geworden.

De voordelen van energiemanagement

Energiemanagement leidt tot minder energieverbruik. Dit heeft verschillende voordelen.

 • Besparen op energiekosten

De prijzen van energie waren al enorm gestegen en door de oorlog in Oekraïne zijn deze nog verder opgelopen. Hierdoor worstelen steeds meer bedrijven met hun rentabiliteit. Energiemanagement kan deze enorme kostenpost reduceren.

Met de technologie van Sensorfact besparen klanten gemiddeld 10-15% op de energierekening, maar er zijn ook besparingen van 30% bekend. Sommige van onze klanten besparen zo meer dan €100.000 per jaar.

 • Compliance

Door ‘The Green Deal’ van de Europese Unie komt er steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van energieverbruik. De normen voor het verbruik worden steeds strenger, om klimaatverandering tegen te gaan.

Middelgrote bedrijven krijgen daardoor te maken met meer regels. Een aantal wetten en regels waar energiemanagement betrekking op heeft zijn:

Het implementeren van energiemanagement met een bijbehorend energiemanagementsysteem zorgt er dus voor dat een bedrijf makkelijker aan regelgeving kan voldoen.

Daarnaast draagt een gezonde energiehuishouding bij aan uw corporate social responsibility. Door uw energieverbruik te verlagen draagt u bij aan een gezondere planeet. Tegenwoordig vinden veel klanten het belangrijk dat u klimaatvriendelijk onderneemt. Een EMS draagt hieraan bij.

Wat is een energiemanagementsysteem (EMS)?

Duidelijk is nu wat het nut is van het implementeren van energiemanagement. Wat is dan een energiemanagementsysteem?

Een energiemanagementsysteem is de combinatie van hard- en software die energiemanagement mogelijk maakt. Vaak is een EMS vanaf één centraal punt uit te lezen, bijvoorbeeld een online dashboard.

De hardware van een energiemanagementsysteem bestaat vaak uit sensoren en bridges. Slimme algoritmen zijn de software van het systeem. Deze verwerken de data en adviseren energiebesparende maatregelen.

ISO 50001 en een energiemanagementsysteem

Energiemanagement kan niet los gezien worden van ISO 50001. ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. Bedrijven die gebruik maken van de juiste energiemanagementsystemen en zo werken aan hun energie-efficiëntie komen in aanmerking voor de normering.

In Nederland beheert de NEN de ISO 50001-norm, maar deze reikt niet zelf de certificaten uit. Als u denkt dat uw bedrijf in aanmerking komt voor de ISO 50001-norm, dient u een bedrijf in te schakelen dat de certificaten mag verstrekken.

Deze bedrijven komen dan langs om te kijken of u aan alle wettelijke vereisten voldoet. Zo moet uw EMS bijvoorbeeld gericht zijn op continue verbetering van de energiehuishouding. Als u aan de eisen voldoet, krijgt u het certificaat uitgereikt.

Met het energiemanagement van Sensorfact voldoet u aan een van de eisen van de ISO 50001-norm. Door ons EMS te implementeren komt u dus een stap dichterbij een ISO 50001-certificaat.

Wat kost een energiemanagementsysteem?

De prijs van een energiemanagementsysteem kan ontzettend variëren, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Daarom is het lastig om een prijskaartje op een EMS te plakken.

Bij Sensorfact hanteren we een abonnementsmodel voor onze hard- en software. U kunt jaarlijks uw abonnement opzeggen. Hierdoor kunt u eenvoudig beoordelen of ons energiemanagementsysteem u meer oplevert dan kost. Door dit model is er geen sprake van een grote investering voor u kunt gaan besparen.

Is een energiemanagementsysteem verplicht?

Voor veel (middel)grote bedrijven is energiemanagement verplicht. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers, een omzet hoger dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van 43 miljoen euro moeten verplicht een EMS installeren.

Voor alle bedrijven met een energierekening van meer dan €1000 is een EMS aan te raden, maar niet verplicht. Bekijk onderstaande flowchart van de RVO om te zien of een EMS voor u verplicht dan wel aan te raden is.

EMS Mandatory

Het energiemanagementsysteem van Sensorfact: bespaar tot wel 15% op uw energierekening

Met het EMS van Sensorfact krijgt u via een online dashboard eenvoudig inzicht in uw energieverbruik. Zo elimineert u industriële energieverspilling. Wij leveren een complete energiemanagement oplossing met sensoren, software analyses en advies.

Onze draadloze sensoren meten elke 60 seconden het energieverbruik. Deze data wordt via een bridge naar onze software gestuurd. De algoritmes analyseren vervolgens de besparingsmogelijkheden. Samen met onze consultants helpen ze u bij het implementeren en tracken van besparingen.

Met het energiemanagementsysteem van Sensorfact krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Ons EMS biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Monitor energiestromen
 • Maak een energiebalans
 • Exporteer uw data (handmatig)
 • Integreer sensor data in uw eigen platform
 • Voorkom energieverspilling door het instellen van waarschuwingen

Een complete energiemanagement oplossing

Onze energiemanagement oplossing bestaat niet alleen uit een energiemanagementsysteem. Met een energieadvies van onze consultant bieden we u een complete oplossing voor energiemanagement. Dit biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Ontvang concreet en actiegericht besparingsadvies
 • Ontvang een op maat gemaakte energiescan
 • Vind de juiste leveranciers met ons leveranciersnetwerk
 • Krijg korting op uw besparingsinvesteringen
 • Volg de voortgang van de geïmplementeerde besparingen

Klantervaringen met ons energiemanagementsysteem

Sensorfact heeft inmiddels meer dan 600 klanten door heel Europa. Allemaal zetten zij in op een efficiënte energiehuishouding. Een aantal van hen heeft hun ervaring van Sensorfact met ons gedeeld.

Berry | PET Power

Na het installeren van de hard- en software van Sensorfact werd het energieverbruik van het bedrijf inzichtelijk gemaakt.

Door op vier machines sensoren aan te brengen en een energieadvies uit te brengen werd binnen vier maanden €28.000 bespaard. Bij Berry | PET Power werd in drie stappen afgerekend met energieverspilling.

Allereerst werd de energieverspilling per shift geanalyseerd. Daarna werd het besparingspotentieel van €28.000 in kaart gebracht. Tot slot heeft Berry | PET Power door de energiestromen te analyseren meer invloed gekregen op de bedrijfsvoering.

In eerste instantie werden op alle machines sensoren geïnstalleerd. Zo werden de belangrijkste machines in kaart gebracht.

Deze sensoren hebben data gemeten en inzichtelijk gemaakt. Onze energieconsultants hebben vervolgens laten zien hoe deze data gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in het energieverbruik.

Dit proces leidde tot datagedreven inzichten, die aangaven in welke fases van de productie de meeste energieverspilling voorkwam. Aan de hand van deze inzichten is in kaart gebracht welke besparingsmaatregelen er mogelijk waren.

Dit alles leidde tot een besparing van €28.000 op jaarbasis. De meeste besparingen zijn gevonden in hydraulische pompen, drogers en koelmachines.

Dunlop

Schoenenfabrikant Dunlop realiseerde een reductie in het energieverbruik van 10% door luchtcompressor optimalisatie.

André Douma, Global Quality & Improvement Manager, is verantwoordelijk voor de verbetering van de operationele processen en de vermindering van de productiekosten. Hij en zijn team zagen de grote kans om te besparen op hun grootste energieverbruiker: elektriciteit.

“Dunlop’s duurzaamheidsprogramma, het kostenbesparingsprogramma en het resultaat van een EED-audit hebben het project in gang gezet om het energieverbruik te verminderen. Wij hebben ons als doel gesteld om ons energieverbruik met 25% te verminderen. Om dit doel te bereiken hadden we een Energy Management oplossing nodig om ons inzage te geven in het energieverbruik per machine.”

De oplossing van Sensorfact heeft hen geholpen dit doel te bereiken. Dunlop zal Sensorfact houden als partner om hun energieverbruik te monitoren en hun zero-waste mindset te waarborgen.

“Door onze energiekosten te verlagen, kunnen we de totale productiekosten per geproduceerde eenheid direct verlagen. De geïmplementeerde besparingsmogelijkheden hebben al geleid tot een vermindering van 10% in het energieverbruik van onze luchtcompressoren.”