Energiemanagement voor bedrijven: bespaar tot 15% op de energierekening!

Energiemanagement is door strengere regelgeving en hoge energieprijzen steeds belangrijker. Door energiestromen te monitoren en te managen besparen bedrijven tot wel 15% op hun energie rekening. Wat is energiemanagement? De experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement is het beheren, monitoren en beïnvloeden van het energieverbruik van een bedrijf of gebouw. Door de energiestromen in kaart te brengen en energiebesparende maatregelen te nemen wordt het energieverbruik gereduceerd.

Na arbeidskosten en materiaalkosten zijn energiekosten de derde grootste uitgave in de maakindustrie. In sommige lagelonenlanden is het energieverbruik zelfs duurder dan de arbeidskosten.

Energiemanagement is dus niet alleen belangrijk vanwege milieuredenen of regelgeving, maar ook vanwege de financiële huishouding van een bedrijf. De energieprijzen zijn in 2021 ontzettend hard gestegen en voorlopig ligt het niet in de lijn der verwachting dat de prijzen zullen dalen.

Door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne liep de gasprijs op 28 februari 2022 op tot 127 euro per megawattuur. Bovendien wordt regelgeving vanuit de Europese Unie steeds strenger. Zodoende is het steeds belangrijker om energiemanagement te implementeren.

Waarom energiemanagement?

Het voeren van een goede energiehuishouding heeft veel voordelen. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Besparen op energiekosten

Het managen van energie leidt tot een reductie van het verbruik en daarmee ook van de kosten. De prijs van stroom is in een jaar tijd met 350% gestegen. De prijs van gas is met 175% toegenomen.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de energieprijzen snel zullen dalen. Door een toenemende wereldwijde industrialisatie en geopolitieke ontwikkelingen is de energiemarkt uiterst onzeker. De belastingen op energie worden door klimaatverandering steeds hoger.

Bedrijven die aan energiemanagement doen besparen gemiddeld zo’n 15% op de energierekening. Er zijn zelfs gevallen van een reductie van 30% of meer bekend. Dit kan oplopen tot besparingen van meer dan €100.000.

 • Compliance

Door de klimaatverandering wordt er niet alleen steeds meer belasting op energie geheven. Er wordt ook steeds meer regelgeving gemaakt om bedrijven te dwingen energie te besparen.

Veel (middel)grote bedrijven moeten volgens deze regelgeving verplicht hun energieverbruik reduceren. Verschillende wetten die bedrijven opleggen om aan energiemanagement te doen zijn:

Fit for 55-pakket

Recentelijk heeft de Europese Commissie het Fit For 55-pakket gepresenteerd. Hierin staat dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55% moet worden teruggebracht ten opzichte van 1990. De verwachting is daarom ook dat regelgeving nog strenger zal worden.

 • CO2-uitstoot verminderen met energiemanagement

Het reduceren van energieverbruik zorgt ook voor verminderde CO2-uitstoot. Dit uit zich niet direct in hogere winsten of het voldoen aan regelgeving, maar zo draagt uw bedrijf wel een steentje bij aan een duurzamere industrie.

 • Corporate social responsibility

Tot slot vinden klanten het steeds belangrijker dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en een duurzame bedrijfsvoering nastreven. 61% van de klanten gaf in 2020 aan duurzaamheid belangrijk te vinden. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar verder toe zal nemen.

Energiekosten als enorme uitgave voor bedrijven

Het besparen op energiekosten kan de winst van bedrijven enorm verhogen. Dat laten we zien aan de hand van een voorbeeld.

Bedrijf A verkoopt product X van €100 met een winstmarge van €10. De energiekosten zijn €10 per product. Het verkoopt product X 10.000 keer per jaar.

10.000x€10=€100.000 winst

Als het bedrijf erin slaagt om de energiekosten met 15% te reduceren, is het resultaat voor de winst van het bedrijf hetzelfde als wanneer het aantal sales met 15% wordt verhoogd.

Sales met 15% omhoog. Dan verkoopt het bedrijf 1500 producten meer: 11.500x€10=€115.000

Energieverbruik met 15% omlaag. Dan wordt de winst per product €1,50 hoger: 10.000x€11,50=€115.000

In beide gevallen wordt de winst met €15.000 verhoogd. 

Het bovenstaande voorbeeld laat zien wat voor enorme impact het reduceren van de energiekosten kan hebben. Het is vaak veel eenvoudiger om het energieverbruik met 15% te reduceren dan om de sales met 15% te verhogen.

Voordelen van energiemanagement ten opzichte van het verhogen van sales

Het verlagen van het energieverbruik door middel van energiemanagement in plaats van het verhogen van sales heeft de volgende voordelen:

 • Je concurrenten hebben geen invloed op je energiemanagement;
 • Energiemanagement vergt alleen interne handelingen;
 • Energiemanagement betaalt zich binnen een jaar terug;
 • Het reduceren van energieverbruik is duurzaam en wordt alleen maar waardevoller in de toekomst;
 • Energiemanagement draagt bij aan de klanttevredenheid en de PR van uw bedrijf.

Voor welke bedrijven is energiemanagement interessant?

Energiemanagement is voor een deel van de bedrijven verplicht, maar voor alle bedrijven met een energierekening van meer dan €1000 per maand interessant.

Energiemanagementsystemen

Het managen van energie gaat niet zonder energiemanagementsysteem (EMS). Zonder EMS is er geen data beschikbaar en kunnen er geen maatregelen inzichtelijk worden gemaakt.

Een energiemanagementsysteem is een combinatie van hard- en software. Bij het energiemanagementsysteem van Sensorfact bestaat de hardware uit sensoren en bridges. De sensoren klemt u om de kabels van uw apparatuur. Deze sturen data over het energieverbruik naar de bridges. Via deze bridges wordt de data doorgestuurd naar onze software.

Het EMS van Sensorfact wordt naar u opgestuurd en kunt u zelf eenvoudig zonder downtime installeren. Zo kunt u direct beginnen met het meten van uw energieverbruik. Ons EMS is zeer goedkoop (voor slechts €12,50 per sensor per maand en €17,50 per bridge per maand).

Hierdoor heeft u de investering in ons product ontzettend snel terugverdiend. De meeste van onze klanten verdienen ons EMS binnen 1 jaar terug.

ISO 50001 en energiemanagement

Het energiemanagementsysteem van Sensorfact is ISO 50001-gecertificeerd. De ISO 50001 is een internationale standaard voor energiemanagementsystemen. In Nederland gaat de NEN over de ISO 50001-norm.

Het keurmerk heeft een aantal belangrijke kenmerken:

 • Het beleid moet aantonen dat er binnen de organisatie een drang is om het energiebeleid te verbeteren
 • Er zijn twee verschillende onderdelen: energieverbruik (de totale inkoop of productie van energie) en het energiegebruik (de manier waarop deze ingekochte energie wordt gebruikt, in verschillende categorieën). Er moet van beiden een energiebalans worden opgesteld.
 • Er moeten baselines worden opgesteld om het energiegebruik aan af te kunnen meten
 • Er moeten energie-KPI’s worden opgesteld om energieprestaties te kunnen meten en monitoren
 • Er moet naar voren komen hoe er energie kan worden bespaard bij eventuele nieuwe processen, uitrustingen of faciliteiten

Een energiemanagementsysteem moet dus aan deze eisen voldoen om een ISO 50001-keurmerk te kunnen krijgen.

Plan-do-check-actcyclus en energiemanagement

Bij energiemanagement staat de plan-do-check-actcyclus centraal. Deze wordt continu opnieuw doorlopen. Continue verbetering (kaizen) staat dan ook centraal in de cyclus.

Het uitgangspunt van de cyclus is dan ook dat energiemanagement nooit ‘af’ is. Er zijn altijd nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren.

Bron: Managementmodellensite.nl

Om aan de ISO 50001 normering voor een energiemanagementsysteem te voldoen, moet de PDCA-cyclus worden toegepast.

 • Plan

In de Plan-fase wordt het energiemanagementbeleid geformuleerd en worden de doelen gesteld. Deze doelen moeten binnen de organisatie worden gecommuniceerd.

 • Do

In deze fase worden de plannen concreet gemaakt met maatregelen. De taken worden verdeeld en de benodigde resources beschikbaar gesteld.

 • Check

In de check-fase wordt gekeken of de doelen inderdaad behaald worden. De resultaten worden verzameld en er wordt gecontroleerd of het EMS zijn werk doet.

 • Act

De resultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Eventueel worden in deze fase aanvullende maatregelen genomen. Vervolgens vangt de plan-fase weer aan.

Energiemanagement: van data naar informatie en concrete maatregelen

Het managen van energie begint met energiemonitoring. Zonder data kunnen er namelijk geen besparingsmogelijkheden worden geïdentificeerd. Het energieverbruik wordt in kaart gebracht per apparaat en per tijdseenheid.

Op deze manier kan bijvoorbeeld geanalyseerd worden of er in het weekend, als de fabriek dicht is, teveel energie wordt verbruikt. Sluipverbruik wordt inzichtelijk gemaakt en ook andere factoren die leiden tot energieverspilling worden duidelijk.

Vervolgens wordt de informatie uit de data gebruikt om concrete maatregelen te nemen. Zo wordt het besparingspotentieel gedefinieerd.

De nummer één tool voor energiemanagement

Sensorfact biedt de nummer één oplossing voor energiemanagement. Met ons energiemanagementsysteem en bijbehorende adviezen besparen onze klanten tot wel 15% op hun energierekening.

Wij combineren een maximale besparing op de energierekening met een maximaal gebruiksgemak voor u als klant. Onze sensoren worden naar u opgestuurd en zijn eenvoudig zonder downtime te installeren. Zo kunt u direct beginnen met meten.

Na drie maanden van dataverzameling geven wij u adviezen over de besparingsmogelijkheden. Onze algoritmes analyseren de besparingsmogelijkheden aan de hand van de verzamelde de data.

Hierbij wordt niet alleen de besparing in energie uitgedrukt, maar ook in euro’s. Omdat we daarnaast inzichtelijk maken wat de besparing moet kosten, wordt de terugverdientijd direct duidelijk.

Deze adviezen ontvangt u overzichtelijk in een presentatie van één van onze energie-experts, die daarnaast helpt bij de implementatie van de adviezen. We richten ons bijvoorbeeld op het elimineren van sluipverbruik of het verlagen van de cosinus phi.

Met het Sensorfact-dashboard kunt u online uw energieverbruik eenvoudig inzien, wanneer u dat maar wilt. Het dashboard is eenvoudig te gebruiken en maakt veranderingen in energieverbruik snel inzichtelijk.

Onze totaaloplossing bestaat uit hardware, software, data-analyse en besparingen. Alleen op zoek naar een eenvoudige manier om data over uw energieverbruik te ontvangen? Wij leveren ook een Basis, “Inzicht” pakket.

Een case study: energiemanagement bij Berry | PET Power

Berry | PET Power is één van de meer dan 400 tevreden klanten van Sensorfact. Na het installeren van de hard- en software van Sensorfact werd het energieverbruik van het bedrijf inzichtelijk gemaakt.

Door op vier machines sensoren aan te brengen en een energieadvies uit te brengen werd binnen vier maanden €28.000 bespaard. Bij Berry | PET Power werd in drie stappen afgerekend met energieverspilling.

Allereerst werd de energieverspilling per shift geanalyseerd. Daarna werd het besparingspotentieel van €28.000 in kaart gebracht. Tot slot heeft Berry | PET Power door de energiestromen te analyseren meer invloed gekregen op de bedrijfsvoering.

In eerste instantie werden op alle machines sensoren geïnstalleerd. Zo werden de belangrijkste machines in kaart gebracht.

Deze sensoren hebben data gemeten en inzichtelijk gemaakt. Onze energieconsultants hebben vervolgens laten zien hoe deze data gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in het energieverbruik.

Dit proces leidde tot datagedreven inzichten, die aangaven in welke fases van de productie de meeste energieverspilling voorkwam. Aan de hand van deze inzichten is in kaart gebracht welke besparingsmaatregelen er mogelijk waren.

Dit alles leidde tot een besparing van €28.000 op jaarbasis. De meeste besparingen zijn gevonden in hydraulische pompen, drogers en koelmachines.