Wat is predictive maintenance? (voordelen en voorbeelden)

Downtime is duur voor elk bedrijf en is duidelijk iets dat moet worden vermeden. Eén manier om deze kostbare downtime te vermijden is door gebruik te maken van predictive maintenance.

Predictive maintenance kan een doorbraak betekenen omdat het u in staat stelt uw apparatuur vooraf te onderhouden en ongeplande downtime te voorkomen.

Wat is predictive maintenance, en hoe werkt het? Wat zijn de voordelen van deze methode? Hoe kan Sensorfact u helpen bij het invoeren van predictive maintenance? Lees verder voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Wat is de definitie van predictive maintenance?

Predictive maintenance of voorspellend onderhoud kan op elk type machine worden toegepast, maar is vooral belangrijk voor kritieke apparatuur zoals industriële productiemachines, waar downtime uiterst kostbaar kan zijn.

Predictive maintenance wordt in feite gebruikt om onverwachte downtime te voorkomen en tegelijkertijd het onderhoud te beperken, wat leidt tot een efficiëntere werking en kostenbesparingen.

Om te weten wanneer op een probleem moet worden geanticipeerd, wordt roterende apparatuur continu gemonitord. De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd om patronen te identificeren die kunnen wijzen op een aankomend defect. Zo kunt u reparaties of vervangingen plannen voordat de apparatuur defect raakt.

Dit kan veel geld besparen en ongeplande downtime voorkomen. Het beste van twee werelden, toch?

What is the definition of predictive maintenance?

Predictive maintenance vs preventive maintenance vs reactive maintenance

Wellicht heeft u eerder gehoord van de termen preventive maintenance en reactive maintenance. Wat is nu het verschil tussen predictive maintenance en deze twee andere soorten onderhoud?

Predictive maintenance is een op conditie gebaseerde maintenance strategie die zich alleen bezighoudt met het onderhoud van apparatuur die daadwerkelijk aan onderhoud toe is, terwijl preventive maintenance een op schema gebaseerde strategie is waarbij apparatuur op regelmatige tijdstippen wordt onderhouden, ongeacht de conditie ervan. Dit leidt tot veel verspilling, aangezien onderdelen die langer hadden kunnen blijven functioneren, onnodig worden vervangen/gerepareerd.

In tegenstelling tot preventive maintenance worden bij reactive maintenance reparaties pas uitgevoerd wanneer een probleem zich al heeft voorgedaan. Dit lijkt misschien de meest voor de hand liggende oplossing, maar het kan behoorlijk kostbaar en verstorend zijn. Bovendien kan het, tegen de tijd dat een probleem wordt ontdekt, te laat zijn om ongeplande downtime te voorkomen.

Predictive maintenance heeft de voordelen van beide werelden zonder de nadelen. Door gebruik te maken van gegevens en analyses kunt u alleen onderhoud plegen wanneer dat ook echt nodig is. Zo vermijdt u de verspilling die met preventive maintenance gepaard gaat en de ongeplande downtime die met reactive maintenance gepaard gaat.

Predictive maintenance vs preventive maintenance vs reactive maintenance

Voordelen van predictive maintenance

Nu u weet wat predictive maintenance is en hoe het functioneert, vraagt u zich waarschijnlijk af wat de voordelen van deze strategie zijn.

Predictive maintenance biedt vele voordelen, maar enkele van de meest in het oog springende zijn:

Hogere productiviteit:

 • Minder ongeplande downtime, omdat uw assets niet onopgemerkt achteruitgaan en defect raken
 • Effectiever onderhoud plegen, aangezien u minder vaak onderhoud zal doen indien het niet nodig is

Lagere kosten in het geval van defecten:

 • Lagere kosten voor het repareren kapotte motoren omdat u kan ingrijpen voordat de situatie verslechtert
 • Minder voorraad nodig om zekerheid te bieden dat u kan leveren
 • Minder kosten om de verloren productie te compenseren

Veiligere werkomgeving:

 • Defecte machines kunnen onveilige situaties veroorzaken, dit voorkomt u door tijdig in te grijpen
 • Indien u continue monitoring doet, zijn geen manuele (vibratie) metingen meer nodig bij ronddraaiende machines

Benefits of predictive maintenance

Welk type storingen kan predictive maintenance voorkomen?

Hoewel predictive maintenance kan worden toegepast op elk type apparatuur, gebruiken we het bij Sensorfact vooral voor roterende apparatuur. Hierbij de zes meest voorkomende storingen van roterende apparatuur:

Onbalans

Een onbalans is een ongelijkmatige verdeling van de massa rond een draaiende as. De meest voorkomende oorzaak van een onbalans is ophoping van vreemde stoffen, zoals verf, roest of vuil. Andere oorzaken van een onbalans zijn gebroken schoepen of bladen en ontbrekende bevestigingsmiddelen in de roterende apparatuur.

Onbalans kan een aantal problemen veroorzaken, waaronder verhoogde trillingen, voortijdige lagerdefecten en verminderde efficiëntie. In sommige gevallen kunnen onevenwichten ook leiden tot catastrofale storingen.

De rol van Sensorfact is om voortdurend de rotatiesnelheid en trillingen van uw apparatuur te monitoren. Op die manier kunt u onbalansen in een vroeg stadium detecteren en maatregelen nemen om ze te corrigeren voordat ze schade veroorzaken.

Uitlijnfout

Als de centerlijnen van de assen van de actuator en de aangedreven machine(s) niet in het verticale en horizontale vlak zijn uitgelijnd, kan dit een aantal problemen veroorzaken – dit wordt uitlijnfout genoemd, en het komt regelmatig voor.

In sommige gevallen kan een verkeerde uitlijning trillingen en lawaai veroorzaken, evenals overmatige slijtage van lagers en andere onderdelen. In ernstige gevallen kan het ook leiden tot catastrofale uitval.

Sensorfact kan u helpen deze problemen op te merken door de trillingen van uw apparatuur te meten. Zodra zich een probleem voordoet, wordt u gewaarschuwd zodat u stappen kunt ondernemen om de uitlijnfout te corrigeren en verdere schade te voorkomen.

Structurele resonantie

Structurele resonantie is wanneer de natuurlijke frequentie van een onderdeel samenvalt met een forceringfrequentie, waardoor overmatige trillingen worden veroorzaakt. Dit kan machines en andere structuren beschadigen.

Dit kan moeilijk te verhelpen zijn, vooral als er veranderingen zijn geweest in de manier waarop de machine wordt bediend. Er zijn verschillende manieren om resonantie aan te pakken, afhankelijk van hoe ernstig het probleem is.

Sensorfact kan detecteren wanneer uw machines te veel trillen. Als er een probleem is, nemen de Sensorfact-consultants zo snel mogelijk contact met u op, zodat u de nodige stappen kunt ondernemen om het probleem op te lossen.

Slijtage van tandwielen

Tandwielslijtage is een groot probleem voor wie afhankelijk is van tandwielen om goed te kunnen presteren. Er zijn drie belangrijke soorten slijtage: adhesie, abrasie en polijsten.

Adhesieslijtage treedt op wanneer materialen aan elkaar hechten, meestal door een gebrek aan smering. Abrasieslijtage treedt op wanneer deeltjes tegen elkaar wrijven en het materiaal van het oppervlak verwijderen. Slijtage door polijsten treedt op wanneer twee oppervlakken zonder voldoende smering tegen elkaar glijden, waardoor een glad oppervlak ontstaat.

Tandwielslijtage kan worden veroorzaakt door een verkeerde uitlijning of onvoldoende smering, maar ook door verkeerd onderhoud of reparatie van de apparatuur. Om tandwielslijtage te voorkomen, is het belangrijk om uw roterende apparatuur voortdurend te controleren.

Met deze gegevens kan predictive maintenance worden gebruikt om slijtage van tandwielen vroegtijdig te detecteren en u te waarschuwen zodat u stappen kunt ondernemen om verdere schade te voorkomen.

Lager defect

Defecte lagers zijn een van de meest voorkomende problemen in roterende apparatuur. Het kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder verkeerde uitlijning, slechte smering, hoge temperaturen, of slechte installatie.

Verhoogde trillingen, lawaai en warmte zijn allemaal mogelijke symptomen van een falend lager. In ernstige situaties kan het ook resulteren in totale uitval.

Sensorfact kan u helpen deze problemen te voorkomen door de gezondheid van uw lagers voortdurend te controleren en u te waarschuwen wanneer ze tekenen van slijtage beginnen te vertonen.

Cavitatie

Wanneer een pomp in werking is, kan de vloeistof aan de aanzuigzijde soms holten of dampbellen onder lage druk vormen. Deze holten worden cavitatie genoemd. Als de holten in het waaiergedeelte van de pomp terechtkomen, zal de druk zich uitbalanceren en zullen zij vaak op het waaieroppervlak imploderen.

Dit kan schade veroorzaken aan de pomp en de onderdelen ervan. Cavitatie kan worden voorkomen door ervoor te zorgen dat de zuigzijde van de pomp vrij is van holten en dat de waaier niet wordt beschadigd.

Door de pomp op afwijkingen te controleren, kan Sensorfact u waarschuwen wanneer er een probleem is, zodat u maatregelen kunt nemen om cavitatie te voorkomen.

What does predictive maintenance prevent?

Sensorfact’s predictive maintenance strategie 

Na het lezen van dit artikel bent u wellicht geïnteresseerd in het toepassen van predictive maintenance in uw eigen organisatie. Als dat zo is, kan Sensorfact u helpen met het volgende:

 • Sensoren die de conditie van alle roterende apparatuur kunnen monitoren
 • Het eenvoudig toegankelijk maken van deze data en het vereenvoudigen van de interpretatie
 • Het geven van advies over de staat van uw roterende apparatuur en welke acties te ondernemen om problemen te voorkomen
 • Het opstellen van een predictive maintenance plan dat is afgestemd op de behoeften van uw organisatie

Als u meer wilt weten over hoe Sensorfact u kan helpen met predictive maintenance, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag uw specifieke wensen en eisen.