Energieverspilling: 5 meest voorkomende vormen

Organisaties over de hele wereld staan onder druk om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Eén gebied waarop bedrijven aanzienlijke besparingen kunnen realiseren is het verminderen van energieverspilling.

Table of contents

  Er is sprake van energieverspilling wanneer energie wordt geproduceerd maar niet wordt gebruikt, of wanneer energie inefficiënt wordt gebruikt. In veel gevallen leidt dit tot de uitstoot van broeikasgassen en andere milieuvervuiling.

  Er zijn veel verschillende soorten energieverspilling, maar enkele van de meest voorkomende zijn:

  1. Stand-by verbruik
  2. Protocolafwijking
  3. Compressor lekkage
  4. Slechte isolatie
  5. Niet-efficiënte motoren

  Standy-by verbruik

  Organisaties hebben vaak apparaten en toestellen die op stand-by blijven staan, zelfs als ze niet worden gebruikt. Hoewel deze apparaten misschien niet actief stroom verbruiken, verbruiken ze toch energie – en dat kan na verloop van tijd aardig oplopen.

  De meeste problemen met sluipverbruik doen zich voor buiten de productietijd, maar dit sluit de problemen die zich tijdens de productietijd voordoen niet uit. Sommige organisaties gebruiken een machine een uur en laten hem dan 23 uur lang op stand-by staan.

  Bij Sensorfact is het standby-verbruik de grootste veroorzaker van energieverspilling. Ongeveer 72% van de totale energieverspilling van een organisatie wordt veroorzaakt door stand-by verbruik.

  Sensorfact’s energie monitoring systeem detecteert stand-by verbruik. Alle gegevens worden getoond in Sensorfact’s dashboard waar de consultants eventuele anomalieën in de huidige energie-uitgaven kunnen vaststellen.

  What is wasted energy: Standby consumption

  In dit geval had de machine na 3.30 uur kunnen worden uitgezet, maar bepaalde onderdelen van de machine blijven onnodig draaien.

  Wanneer de oorzaak van het stand-byverbruik is gevonden, heeft een organisatie verschillende opties. De meest gebruikelijke is dat organisaties apparaten installeren die automatisch worden uitgeschakeld wanneer ze niet worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is om over te stappen op efficiëntere apparaten die minder energie verbruiken als ze stand-by staan.

  De consultants van Sensorfact zullen de beste oplossing voor uw organisatie aanbevelen om het standby-verbruik te verminderen.

  What is wasted energy: Standby consumption

  Protocol afwijking

  In veel gevallen wordt energie verspild als gevolg van protocolafwijking. Dit gebeurt wanneer een bedrijf afwijkt van de standaardwerkwijze, wat leidt tot inefficiënt energiegebruik.

  Een fabriek kan bijvoorbeeld een protocol hebben dat het gebruik van machines vereist die gerelateerd zijn aan andere machines. Deze machines mogen dus alleen draaien als de “hoofdmachine” draait.

  De energieconsultants van Sensorfact interviewen de bedrijven om een beter inzicht te krijgen in de huidige procedures. Wanneer de gegevens afwijkingen vertonen, worden deze verder onderzocht. Daarna maakt de consultant een rapport met zijn bevindingen en aanbevelingen.

  Om protocolafwijkingen te detecteren, controleert het Energy Management System van Sensorfact het energieverbruik van de apparaten van een bedrijf en vergelijkt dat met het verwachte verbruik. Als er een verschil is, kan dat te wijten zijn aan protocolafwijking.

  What is wasted energy: Protocol deviation

  De groene lijn is de extruder (de hoofdmachine), en de blauwe en roze lijnen stellen de machines voor die moeten draaien wanneer de extruder aan staat. Wanneer de blauwe en roze lijnen buiten de groene lijn lopen, betekent dit dat er iets mis is en dat er energie wordt verspild. Dus elke keer dat de blauwe en roze lijnen buiten de groene lijn lopen, is dat een afwijking van het protocol en dus een verspilling van energie.

  Wanneer een protocolafwijking optreedt, zijn er een paar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. De eerste is de machines zodanig te upgraden dat ze minder energie verbruiken wanneer ze buiten het protocol lopen. Een andere optie is het installeren van apparaten die automatisch uitschakelen wanneer ze niet nodig zijn.

  Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat het protocol wordt nageleefd. Dat kan door werknemers te trainen in de juiste procedures en door iemand verantwoordelijk te maken voor het monitoren van het energieverbruik, zoals de consultants van Sensorfact.

  What is wasted energy: Protocol deviation

  Compressor lekkage

  De compressor is ingesteld op een bepaalde druk en als er lekken zijn, is er een drukverlies. De compressor probeert dit verlies te compenseren, wat betekent dat de compressor korte tijd inschakelt totdat de ingestelde druk is bereikt. Wanneer de compressor dit lek probeert te compenseren, wordt hieraan veel energie verspild.

  Als er lekken zijn in het compressornetwerk, wordt dit weerspiegeld in het energiepatroon van de compressoren. Als er een piekpatroon wordt waargenomen buiten de productie-uren (op het moment dat alle machines die perslucht nodig hebben zijn uitgeschakeld), dan is dit te wijten aan persluchtlekken.

  What is wasted energy: compressor leakage

  De rode pieken vertellen ons dat de compressor de lekkage compenseert.

  Als de consultants van Sensorfact dit patroon ontdekken, zullen ze het bedrijf daarvan op de hoogte brengen. Dan kan de organisatie actie ondernemen om de lekken te verhelpen.

  What is wasted energy: compressor leakage

  Slechte isolatie

  Hoe efficiënt een apparaat ook is, als het niet goed geïsoleerd is, wordt er veel energie verspild. Dit komt doordat de warmteoverdracht de temperatuur van het apparaat doet dalen, waardoor het apparaat meer energie moet verbruiken om de gewenste temperatuur te behouden.

  Wanneer een isolatieprobleem is vastgesteld, zijn er twee manieren om dit probleem te bestrijden: door te upgraden naar beter geïsoleerde apparaten of door isolatie aan te brengen rond de bestaande apparaten.

  De consultants van Sensorfact kunnen u helpen bepalen welke optie voor uw bedrijf de beste is.

  What is wasted energy: Poor insulation

  Niet-efficiënte motoren

  Dit is een van de meest voor de hand liggende vormen van energieverspilling, omdat u ze kunt zien draaien, zelfs wanneer de apparatuur niet in gebruik is.

  Inefficiënte motoren zijn een grote verspilling van energie omdat ze veel elektriciteit verbruiken, zelfs wanneer ze niet worden gebruikt. Dit resulteert in hogere energierekeningen voor het bedrijf en kan ook leiden tot productiestilstand als de motor niet goed kan functioneren.

  Het energiebeheersysteem van Sensorfact zal een algemeen hoog energieverbruik detecteren. Met deze informatie zou een consultant kunnen concluderen dat het probleem te maken heeft met inefficiënte motoren.

  Om dit probleem op te lossen, kan het bedrijf investeren in efficiëntere motoren. Met betere motoren wordt minder energie verspild.

  What is wasted energy: Non-efficient motors

  Conclusie

  Er zijn veel soorten energieverspilling in de industrie, maar dit zijn vijf van de meest voorkomende bij Sensorfact. Door deze problemen aan te pakken, kunnen bedrijven geld besparen op hun energierekening en hun productieproces verbeteren.

  Als u meer wilt weten over hoe Sensorfact uw bedrijf kan helpen energie te besparen, neem dan contact met ons op. Onze consultants bespreken graag uw specifieke behoeften en bieden u een oplossing op maat.