Q&A: De terugverdientijd van investeringen berekenen

Bij Sensorfact helpen we fabrikanten om energie te besparen. Dit doen we door de data uit het energiemanagementsysteem (EMS) te analyseren, en aan de hand daarvan energiebesparende maatregelen te implementeren.

Na een analyse van het energieverbruik op machineniveau stellen onze energieadviseurs energiebesparingen voor, die vaak gepaard gaan met investeringen. Bijvoorbeeld een efficiëntere machine, cos-phi condensatorbanken of het verhelpen van persluchtlekken.

We berekenen altijd de terugverdientijd van investeringen zodat klanten datagedreven beslissingen kunnen nemen. Onze energieadviseur Kathelijn deelt inzichten over het berekenen van de terugverdientijd van investeringen.

Table of contents

  Vraag: Hoe berekent Sensorfact de terugverdientijd?

  Antwoord: Deze wordt berekend door de totale investeringskosten te delen door het bedrag aan jaarlijkse besparingen. De besparingen worden berekend door de energieprijs te vermenigvuldigen met de hoeveelheid kWh die men per jaar kan besparen.

  Om een nauwkeurige inschatting te maken van hoeveel u bespaart, hoeft u alleen naar het variabele deel van de energieprijs te kijken. Vaste kosten zoals kosten voor aansluiting op het net worden hierin niet meegenomen, omdat deze niet veranderen als het energieverbruik verandert.

  Bijvoorbeeld: als een klant op jaarbasis €1500 kan besparen door persluchtlekkages te verhelpen, en de kosten voor het laten onderzoeken en verhelpen van de lekkage €3000 bedragen, is de terugverdientijd €3000 / €1500 = 2 jaar.

  Vraag: Welke terugverdientijden zijn acceptabel?

  Antwoord: Bij het in kaart brengen van het besparingspotentieel van een klant, adviseren we alleen investeringen met acceptabele terugverdientijden om ons advies realistisch te houden.

  Als vuistregel stellen we alleen investeringen voor met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Een uitzondering is LED-verlichting, waarvoor we een terugverdientijd hanteren van maximaal 10 jaar.

  Veelvoorkomende voorbeelden
  U kunt verschillende terugverdientijden verwachten voor verschillende besparingen. Kleine investeringen hebben meestal een terugverdientijd van 1 of 2 jaar, bijvoorbeeld:

  • Persluchtlekkages verhelpen: 1-2 jaar.
  • Verbetering van de netvoedingskwaliteit (cos-phi verhogen) door het plaatsen van een condensatorbank: 1-2 jaar.
  • Installeren van een klep voor het scheiden van verschillende bedieningszones van een persluchtsysteem: 1 jaar.

  Grotere investeringen, zoals het vervangen van oudere elektromotoren door nieuwe, efficiëntere motoren, hebben doorgaans een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

  Vraag: Met welke andere factoren moeten we rekening houden bij het berekenen van de terugverdientijd?

  Antwoord: Onze aanpak geeft alleen een inschatting van de terugverdientijd. Voor kleine investeringen is dit een snelle methode, en meer dan voldoende. Voor grote investeringen zoals het vervangen van dure apparatuur raad ik aan om ook naar de volgende factoren te kijken:

  • Netto Contante Waarde (NCW): deze formule is een zeer complete berekening en houdt rekening met de tijdswaarde van geld, waaronder alle toekomstige kasstromen en rentetarieven.
  • Onderhoud: onderhoudskosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type apparatuur en het merk. Bereken alle onderhoudskosten die bij de investering horen.
  • Life Cycle Costs Analysis (LCCA): met deze methode berekent u de volledige levenscyclus van de machine, zoals de frequentie van storingen en de sloop- of demontagekosten.
  • Subsidies: als u grote investeringen wilt doen, heeft u mogelijk recht op een nationale of Europese subsidie. Dit kan u helpen besparen op investeringskosten, of u overtuigen om voor een duurzamere optie te gaan. Voorbeelden van Nederlandse subsidies zijn de EIA, MIA, DEI+ en Vamil. Ook voor België zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

  Krijg inzicht in uw energieverbruik en ontdek voordelige investeringen

  We helpen onze klanten graag om energie te besparen met ons eenvoudig te installeren energiemanagementsysteem. Gemiddeld besparen onze klanten tot 10% op hun energierekening. Dit is het resultaat van het vergelijken van machines, het voorkomen van energieverspilling, het verhelpen van lekkages en het investeren in de juiste machines.

  Benieuwd hoe u zelf aan de slag kunt met slim energiemanagement? Download dan onze whitepaper 5 Steps to Smart Energy Management.